Sjravelerre Gezit 2021

Leeës ut litste nuujs in de Sjravelerre Gezit. Deer kint ze  hie onlajn leëze.

D'r Hoesbèèrg

Klik op ut logo um d'r nuuje sjlager: "D'r Hoesbèèrg" te downloade.

 

ALAAF !!!

De Sjravelerre

K.V. de Sjravelerre va Mhèèr

Sekretariejaat:
Fons Bastings
Op 't Hövelke 17
6261 PC Mhèèr
sekretaris@desjravelerre.nl
043-4572553

Vorst & Veurzitter:
Jos Senden
Op 't Hövelke 8
6261 PC Mhèèr
vorst@desjravelerre.nl
06-55997816

Jeugkemmissie±:
Maurice Beckers
Boomkensstraat 32B
6245 JG Eijsden
sjravelerkes@desjravelerre.nl
06-30802069

A+ R A-

De Sjravelerre

De Vastenaovend wurd i Mhèèr al hiel lang geveerd. Ut fieës is zelfs truuk te herleide nao d’r tied van de Germane en de Kelte die hie gelèèfd hubbe. Zie veerde fieës umdat ut veurjaor wer truukkeem mit es middelpeunt de vruchbaarhèèdsgodin Nerthus. In dèè tied trokke ze al roond mit ing boot op raajer mit ut beeld van hunne god Frey drop. Zingend en sjpringend ging eederèèn dao-achteraan vermomd es deer en veul mansluuj lepe mit in vrolluujklijer.

Zoeveul is dus neet veraanderd in die paar doezend jaor. Umdat dit fieës zoe erg wor ingeburgerd wor bie de bevolking wor ut vur de Katholike Kèèrik erg lèèstig um dit aaf te sjaffe wie ut Christendom in dis sjtreëke neersjtreek. Daomit leet Paus Gregorius d’r Groete (590-604) de Vaaste ingoe op Esjelegonsdig. En de daag daoveur moeg dan Karneval geveerd were. Zoe kreeg d’r daag vur de Vaaste d’r naam: Vastenaovend.

Dur de ieëwe heen bleef d’r naodruk van de Vastenaovend liegke op ut verklijje. Mit maskes op en vermomd woerd miestal de hieërsjende orde van dat memèènt besjpot.

In ut Reinlaand, dat in d’r 19e ieuw dur de Pruusje bezat wor, woerd de Karneval gebruuk um de uvverhiersjers belechelik te make. Hiel veul van de gebruke oet dèè Reinlandse Vastenaovend kin veer huuj nog truuk zie in os èège Karnevalsfieës. In Mhèèr woerd mit de Karneval veuraal ‘mom geloape’. Oonherkinbaar verklijd ging me in gruupkes langs de dööre en da woerd zich uvveraal è paar drupkes gedroonke en gezonge, diks begeleid mit unne kwetsjbuul.

Pus dat in ut naojaor van 1952 un aantal luuj va Mhèèr zich bedaachte um de Karneval ins get mieë georganizeerder te goe vere, dit nao veurbeeld van de groete sjteej in de buurt wie Kölle en Mestreech, mè och al un aantal döper in de buurt die al ing Karnevalsvereniging houwe.

In November 1952 woert unne groep samegesjtild van unne maan of daartig die de uursjte Karnevalsvereniging vurmde oonder leiding van veurzitter Jules Notermans. Die kooëze unne Raod van Illuf. En dèè Raod van Illuf koos oet hun midde wer unne Preens.

D’r uursjte Preens va Mhèèr wor d’r Jef Willems. Es Preens Jolanda Belanda woert hee es uursjte Preens van de Sjravelerre oetgerope vur de aankommende Vastenaovend op de uursjte zitting op zotterdig 7 fibberwarie 1953. D’r naam Sjravelerre woert och op die zitting bekind gemak. Mè in dat jaor woert Zieëlaand in ut wiekend van de Karneval getroffe dur d’r watersnooëd en ging  uvveraal de Karneval neet deur. Ut jaor drop besjloot d’r Raod dat Preens Jolanda Belanda och in 1954 Preens va Mhèèr moeg zie.

Daonao woert de gaanse Route 66 dur al die 6x11 jaore aafgelaag mit versjillende ups en downs. Mè eeders kier nao zoene ‘down’ woert d’r ruk gerèèch en mit sjteun van alle Karnevaliste va Mhèèr Sjravelde veer wier.

Dit jaor wil veer dat fèèt dan och mit veul plezeer vere same mit eederèèn dèè de Vastenaovend va Mhèèr è wèèrum hart toedreuch. Ut groet jubileumfiës is op zoondig 25 november 2018 mit un aantal top artieste wie Kartoesj, Sjpik & Sjpan, Marleen Rutten, Christian & Jos, en Limbo Express. En ut bezeundere is: ut is gratis entree !

 

 

Wie lang nog pus Karneval

PREENS JIM I & PREENSES KIM I

JeugPreens Joep I

Optochrèèglemèènt

Eedere deelnummer an d'r Groete Optoch van de Sjravelerre va Mhèèr op Karnevalsmondig is verplich um zich in te sjrieve. Dat kint op Karnealszotterdig vanaaf aach oore saoves in Café Quaante  dur ut insjriefformeleer in de Sjravelerre dao in te lievere bie Vorst Jos en d'r Notaris. Es deer mit wilt doe an d'r optoch mot deer op de huugte zie van ut Optochrèèglemèènt. Es deer dat neet mie gaans oet d'r kop kint, klik dan op de foto van Preenses Trudy I hie-booëve en da kump ut optochrèèglemèènt nao veure.

De Sjravelerre

Preens Jim I & Preenses Kim I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Jos Senden   Marleen Snoeck
Sekretaris: Fons Bastings   Trudy Weusten
Piet Beckers   Saskia van Dijk (Penningmèèster)
Maurice Beckers    
Tom Caelen   Iere-lid:
Mark Gubbels   Peter van Hasselt
Roy van Gerven    
Stan Goessens    
Jack van Laar    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Bjorn Schetters    
Matthijs Spauwen    
Jos Stikkelbroek    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters