Sjravelerre Gezit 2021

Leeës ut litste nuujs in de Sjravelerre Gezit. Deer kint ze  hie onlajn leëze.

D'r Hoesbèèrg

Klik op ut logo um d'r nuuje sjlager: "D'r Hoesbèèrg" te downloade.

 

ALAAF !!!

A+ R A-

GROETE ZITTING ZOT 1 fib. 20.11o.

De Sjravelerre va Mhèèr haote hun zitting ummer driej weëke vur de Karneval en dit jaor is dat dus op zotterdig 1 fibberwarie. Dur ut sjtrakke program begint ut um 11 op aach prussies want d’r aovend zit bomvòòl mit artieste van wiet ewweg, kortbie én oet èège dörp. Zeet op tied dao es deer niks wilt misse van dizze Karnevalsaovend dèè me alling mer i Mhèèr veende kint.

Preenses Rianne I zal dizzenaovend heure scepter wer inlieëvere bie Vorst Jos en dèè zal dan nao de pauze d’r nuuje hiersjer uvver ut Sjravelerre-riek nao veure hole .

Mè vurdat ut zoewiet is kriet deer unne boonte aovend veurgesjotteld mit optrèèjes van hiel get artieste.

Te beginne mit Daansgroep Jump.  Zie zunt al jaore vaste gaste op os zittinge en och dit jaor zulle zie uch wer è sjteulke daanse lotte zie oe deer uch van aaf gut vraoge: wie kriege ze ut in godsnaam veerdig. En dat dur allemaol mèdekes van Mhèèr en oet d’r umsjtreëk.

Daonao is ut tied vur ing Buut. En daoveur hub veer è aansjturmend talèènt oet ut Voerense laand gevrog um hie get sjtomme kaal te komme vertille. D’r Roel va Voere is zich de litste jaore fleenk op an ut werreke es buuttereedner en hat och al mitgedoe an de Limburgse Buuttekampioen-sjappe.

Dan krieg veer dé sensaassie oet Viele: De Villa Dancers. Mit hunne verbluffende daans gunt zie uch è sjtukske daanse lotte zie van de allerbuvversjte plaank. Got dao mer ins good vur zitte.

De Toddezèk hoeve  veer uch gaar neet veur te sjtille. Dis oad-winnarsj van ut LVK zulle zekker wète d’r gaanse zaal op ziene kop kriege mit hun aansjtekelikke leedsjes. Veer zunt benuujd of ze och ‘hie blieve plekke...’

D’r Dörpskroniek zal es litste van de artieste de buuhn beklimme en de verwachtinge zunt och dit jaor wer hoeg gesjpanne. Wat hubbe ze zich dit jaor wer lotte invalle ? Zekker mit dat Gowwe Eppelke iggen tèèsj: adel verplich; veer zunt benuujd.

Tensjlotte zal Preenses Rianne aafsjeid neëme es Preenses van Mhèèr en es zie al heur Preensesselikke verseersele hat aafgedoe haote veer è kerteerke pauze.

Nao die pauze bringe de Oad-Preense d’r nuuje Hoeglustighèèd va Mhèèr nao veure en es ze op de buuhn aagekomme zunt zal Vorst Jos an uch bekind make wèè dis Karneval uvver ut Sjravelerre-riek zal heersje.

Muzikaal wurd dis zitting wer opgeloesterd dur os èège Bergweider Musikanten oonder leiding van d’r Gerard Berndsen.

 

Veer weunsje uch alvas:

Vööl plezeer op os Zitting !

 

Wie lang nog pus Karneval

PREENS JIM I & PREENSES KIM I

JeugPreens Joep I

Optochrèèglemèènt

Eedere deelnummer an d'r Groete Optoch van de Sjravelerre va Mhèèr op Karnevalsmondig is verplich um zich in te sjrieve. Dat kint op Karnealszotterdig vanaaf aach oore saoves in Café Quaante  dur ut insjriefformeleer in de Sjravelerre dao in te lievere bie Vorst Jos en d'r Notaris. Es deer mit wilt doe an d'r optoch mot deer op de huugte zie van ut Optochrèèglemèènt. Es deer dat neet mie gaans oet d'r kop kint, klik dan op de foto van Preenses Trudy I hie-booëve en da kump ut optochrèèglemèènt nao veure.

De Sjravelerre

Preens Jim I & Preenses Kim I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Jos Senden   Marleen Snoeck
Sekretaris: Fons Bastings   Trudy Weusten
Piet Beckers   Saskia van Dijk (Penningmèèster)
Maurice Beckers    
Tom Caelen   Iere-lid:
Mark Gubbels   Peter van Hasselt
Roy van Gerven    
Stan Goessens    
Jack van Laar    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Bjorn Schetters    
Matthijs Spauwen    
Jos Stikkelbroek    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters