Sjravelerre Gezit 2020 is Oet !!

De Sjravelerre Gezit 2020 is oet. Deer kint ze  hie onlajn leëze.

D'r Hoesbèèrg

Klik op ut logo um d'r nuuje sjlager: "D'r Hoesbèèrg" te downloade.

 

ALAAF !!!

A+ R A-

Duo X-Elle en Christian & Jos op Oad-op-Nuuj

Op zoondig 10 november zal veer wer ut nuuj Vastenaovessezoen inluuje mit os jaorliks Oad-op-Nuuj. Veer zalle dan letterlik van ut oad nao ut nuuj Karnevalssezoen insjtappe en dat dunt veer dan mit uursj èè paar plichtpleginge en daonao Karnevalssjtimming en um twelluf oor veer veer dat ut eindelik d'r illufde van d'r illufde is. 

Es uursjte plichpleging zalle os Preenses Rianne I en JeugPreenses Serena I hun Preensefoto (of èègelik: Preensessefoto) in os Preensegalleriej plaatsje zoedat veer os tot in lengte van jaore an hun blieve herinnere es Hiersjers uvver ut Sjravelerre-riek. Daonao huldig veer ozze jubilaris Fons Bastings dèè 11 jaor lid van de Sjravelerre is. Es Preens Fons d'r Uursjte regeerde hee in 2009 uvver ut riek van de Sjravelerre en daonao is hee lid gebleëve van de Karnevalsvereniging. In 2010 is d'r Fons sekretaris gewore bie en dat is è huuj nog ummer. 

Es dat allemaol achter d'r ruk is kint ut loos goe. Um eederèèn alvas veur te bereide op ut nuuj sezoen hub veer och un aantal artieste die vur uch gunt optrèèje zoedat de KArnevalssjtimming al vanaaf ut begin dreen zit. 

Ut bekinde Duo X-Elle oet Mestreech zal mit hun aansjtekelikke leedsjes zekker de tèènt op d'r kop kriege. Dis twie dieke vrindinne hubbe hun sjpore al hiel diek verdeent in d'r Vastenaoeves wèèlt. Hiel diks in de finale gesjtaande van ut LVK en of dikser ut Mestreechs leedsjeskonkoer gewonne. Zie hubbe och al dikser in Mhèèr opgetrooje dus ze wète wat hun te waachte sjtèèt.

Christian & Jos trrojte och al dikser op i Mhèèr mè miestal appart. Sins verlèèje jaor zunt zie è duo en dat good oetgepak. Ze wore al te zie tijdes de finale van ut LVK, bie Carnavallissima, bie ut Karnevalskonzèèr i Groonsvèèld mit laajf begeleiding van de harmeniej va Groonsvèèld en och op de Groete Gulpener Vastenaovesfinale. Umdat d'r ène va Mhèèr is en d'r aandere va Voere kin veer hun è echt grensgevaal neume. Ze zeuke de grenze op en gunt af en toe och wal ins druvver heen...

Um exak twelluf oor zal Preenses Rianne I same mit JeugPreenses Serena I mit d'r raod van illuf in vol ornaat nao binne komme umdat dan ut Vastenaovenssezoen éch begonne is. Mit confetti en och è glaas champagne vur eederèèn wurd dan ut nuuj Karnevalssezoen welkom gehèèsje. Daonao gèèt ut nog deur pus.... wèèt veer nog neet...

Kom allemaol op zoondig 10 november nao Kaffie Quaante um alvas te preuve van wat ut nuuj Vastenaovessezoen vur uch in petto hat. K.V. de Sjravelerre nuudigt uch allemaol van harte oet, verkli-jt of oonverkli-jt !!

Wie lang nog pus Karneval

PREENS JIM I & PREENSES KIM I

JeugPreens Joep I

Optochrèèglemèènt

Eedere deelnummer an d'r Groete Optoch van de Sjravelerre va Mhèèr op Karnevalsmondig is verplich um zich in te sjrieve. Dat kint op Karnealszotterdig vanaaf aach oore saoves in Café Quaante  dur ut insjriefformeleer in de Sjravelerre dao in te lievere bie Vorst Jos en d'r Notaris. Es deer mit wilt doe an d'r optoch mot deer op de huugte zie van ut Optochrèèglemèènt. Es deer dat neet mie gaans oet d'r kop kint, klik dan op de foto van Preenses Trudy I hie-booëve en da kump ut optochrèèglemèènt nao veure.

De Sjravelerre

Preens Jim I & Preenses Kim I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Jos Senden   Marleen Snoeck
Sekretaris: Fons Bastings   Trudy Weusten
Piet Beckers   Saskia van Dijk (Penningmèèster)
Maurice Beckers    
Tom Caelen   Iere-lid:
Mark Gubbels   Peter van Hasselt
Roy van Gerven    
Stan Goessens    
Jack van Laar    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Bjorn Schetters    
Matthijs Spauwen    
Jos Stikkelbroek    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters