D'r Hoesbèèrg

Klik op ut logo um d'r nuuje sjlager: "D'r Hoesbèèrg" te downloade.

 

Sjravelerre Gezit 2019

De Sjravelerre Gezit 2019 is oet ! Deer kint ze hie onlajn leëze.

ALAAF !!!

A+ R A-

GROETE OPTOCH GÈÈT GEWOEN DEUR !!!!

De wèèrsvursjpellinge zunt de gaanse week al hiel sjlèèch vur Karnevalsmondig. En da krieg veer al gow vraoge of d'r optoch wal deurgèèt.

Dizzemeurege hub veer mit de gemeente uvverlik gehat en die sjtonge in nauw kontak mit un aantal wèèrluuj.

Op dit memèènt (sjmeuregsvreug) hat ut weendsjtoeëte van 70km/o mè nao un oor of twie dis noon nemme die aaf tot max. 50km/o. Besjlote is dat d'r optoch gewoen deur kint goe mè waal mit un aantal aandachtspeunte:

 

1) Alle loshangende en liegende delen motte good vasgemak were op de weggel

2) Mochte de weendsjtoeëte neet aafnemme en d'r weend is té hèèl da besjleet veer oonder d'r optoch of eventueel ut sjtuk Duuvelsjtraot d'roet gehold werd, mè dat hat zekker neet ozze voorkeur.

3) Veer zalle alert zie op wèèrsveraanderinge

Ozze optoch vertrikt gewoen um 13.11o. wie ummer en tenge dèè tied dat veer d'r berg opgesjraveld zunt, is d'r weend goe liegke. 

Preenses Rianne I en os JeugPreenses Serena I weunsje uch unne hiele fienge optoch en hiel veul Sjravelerre-sjpas op dizze daag !!!

Vorst Jos 

Wie lang nog pus Karneval

Preenses Rianne I

JeugPreenses Serena I

Optochrèèglemèènt

Eedere deelnummer an d'r Groete Optoch van de Sjravelerre va Mhèèr op Karnevalsmondig is verplich um zich in te sjrieve. Dat kint op Karnealszotterdig vanaaf aach oore saoves in Café Quaante  dur ut insjriefformeleer in de Sjravelerre dao in te lievere bie Vorst Jos en d'r Notaris. Es deer mit wilt doe an d'r optoch mot deer op de huugte zie van ut Optochrèèglemèènt. Es deer dat neet mie gaans oet d'r kop kint, klik dan op de foto van Preenses Trudy I hie-booëve en da kump ut optochrèèglemèènt nao veure.

De Sjravelerre

Preens Marc I & Preenses Silvie I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Jos Senden   Marleen Snoeck
Sekretaris: Fons Bastings   Trudy Weusten
Penningmèèster: Saskia van Dijk   Stan Goessens
Piet Beckers   Iere-lid:
Maurice Beckers   Peter van Hasselt
Tom Caelen    
Mark Gubbels    
Roy van Gerven    
Jack van Laar    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Matthijs Spauwen    
Jos Stikkelbroek    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters