Sjravelerre Tillevies

Bekiek hie de oetzendinge van Sjravelerre Tillevies:

2022

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 5) zo 20 fib.

 

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 4) zo 20 fib.

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 3) zo 20 fib.

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 2) zo 20 fib.

BOETE SJRAVELE (artiest nummer 1) zo 20 fib.

Vorst Marc an ut woord 1 fib. 2022

Kanevalsposters 2022

Otto-Sjpeurtoch:  6 fib. 2022

In plaatsj van de Jeugzitting:  30 jan. 2022

Waffelaksie 18 dec. 2021

Opsjtarte van ut seizoen

2021

Sjpek en ei wurksjop op Karnevalszoondig

Ut nuujs van Karnevalszotterdig 13 fib. 2021

Ut nuujs van 6 fib. 2021

Ut nuujs van 6 fib. 2021

Intervjoew mit Oad-Preenses Marleen I van 2010  (02-02-2021)

Ut nuujs van 30 jan. 2021

De live oetzending van Sjravelerre Tillevies op d'r èègelikke daag van de Groete Zitting 23 jannewarie 2021 in 3 dèle.


Ut nuujs van 16 jan. 2021

Intervjoew Frans van Proemeren (10-01-2021)

Ut nuujs van 9 jan. 2021

Sjraveleriej van 3 jan. 2021

Ut nuujs van 2 jan. 2021

Extra nuujsoetzending (20 dec.)

Aaflievering 2 (14 nov.)

Aaflievering 1 (7 nov.)

Sjravelerre Gezit 2021

Leeës ut litste nuujs in de Sjravelerre Gezit.

Klik op de leenks.

Sjravelerre Gezit december

Sjravelerre Gezit november

D'r Hoesbèèrg

Klik op ut logo um d'r nuuje sjlager: "D'r Hoesbèèrg" te downloade.

 

Preensegalleriej

ALAAF !!!

A+ R A-

Preens Marc I en Preenses Silvie I

Zotterdig 20 jannewarie is in unne bomvolle Harmeniejzaal i Mhèèr oetgerope es Preens Karneval 2018 van de Sjravelerre va Mhèèr: Preens Marc I en Preenses Silvie I (Marc Gubbels en Silvie Senden). Zie zunt dit jaor neet alling ut JubileumPreensepaar van de 6x11-jäörige Sjravelerre, mè zie zalle och es GemeentePreensepaar op Karnevalszotterdig d'r Sjlöttel van de gemeente in ontvangs neme en driej daag uvver de gaanse gemeente Èèsde-Merregraote regere. 

De Jubileumzitting wor alwer van oetzeunderlik hoege kwalitèèt mit Daansgroep Jump es eupeningsnummer en daonao in de buut Jan Heffels es JeugPreens. Ut daanspaar Saskia en Levi oet Viele oogste och enorm vööl applaus mit hun acrobatische toere die ze os hubbe lotte zie. De miervoudig Belsj én Europees Kampioene hubbe lotte zie dat ze dat neet zoemer gewore zunt. In Mei gunt zie nao Oosterriek vur hun illufde Europees Kampioensjap. De Oad-Preense hubbe daonao ing prachtige sjow opgeveurd es Kozakke-koer mit unne hiele bezeundere dirigèènt in de gedaante van Donald Trump, èè geweldig optrèèje van os Oad-Preense wat dur ut publiek och mit vööl applaus gewardeerd is wore. Dan wor ut de böört an ut bekinde zangduo Bjorn en Mieke. Mit hun nummer 'Doezend Sterre' hubbe zie verlèèje jaor op ut LVK de twiede plaatsj behold achter de Geliënde en op os Jubileumzitting hubbe zie de tèènt behuurlik op d'r kop gezat. 

Ing van de hoegtepùùnte van de Groete Zitting van de Sjravelerre is altied d'r Dörpskroniek. Dit jaor howwe zie och jubileum want ut wor vur hun d'r 33e kier dat ze i Mhèèr op de buuhn sjtonge. Achteraaf zunt zie daoveur dan och gehuldigd. In ut bezeunder woerte de twie luuj die van ut uursjte oor al d'rbie worre, en noe nog ummer, in ut zunneke gezat: d'r Piet Beckersj es decorboewer en akteur mit d'r Jos Senden es bedeenker, tekssjriever, leedsjessjriever, akteur, zenger én regisseur. Mè d'r Dörpskroniek zelf dèè wor wer gaans gevuld mit kolder, zaank, meziek en veuraal vööl flauwe kööl uvver ut dörp mè och uvver actuele algemene oonderwerpe. Van hiel vööl luuj hub veer gehuurd dat dit ène van de bitste Kronieke wor van die 33 die veer noe gezie hubbe. Via tereurdreiging woerd ut publiek mitgesjlip nao de uvvervalle bie de Sjpar, de poliessie-actie in Oonder-Mhèèr, de Bom in d'r busj, de sjeetperikele van de sjutteriej, ut konkoer van de harmeniej, de ertesop mit de sjlipjach en och d'r recente doedgesjote hoond in Hoembusj.  Dit sjtukske mit allemaol mier of minder kriminele deenger woerd aafgesjlooëte mit è prachtig leedsje gezonge dur Emma Moonen. Daonao keem ing persiflage op ut Galabal van de sjutteriej kompleet mit piano en sopraan-zangeres. De #metoo discussie keem och nog langs en de litste scène woert gevuld mit un aantal sjilders oet ut dörp die ummer allerlei luuj langs zoge komme um te flaajere vur ut een of ut aander. Zie howwe dan ummer ut advies um die actevetèèt aaf te sjaffe en, mit unne knipoog nao de aafgelaope septemberkermis, unne brunch te organisere, mit daonao Sjeng en Sjir... en de Sjele. Es aafsjleting daovan woerd nog mer uns lotte zie wie noe èègelik d'r Bummel Petrus gedaanst mot were want mit de Broonk op de koere van de boerderieje dèèd eederèèn mer get. Es litste how d'r Jos Senden de emotionele mededeling dat dit d'r litste Dörpskroniek wor, mè dat d'r waal al un alternatief gevoonde is: unne brunch organisere mit daonao Sjeng en Sjir ... en de Sjele. En wat gebeurde doe: Sjeng, Sjir .... en de Sjele keme zelf vanoet d'r zaal al sjpeulend de buuhn op en sjpulde dao oonder aandere hun prachtig leedsje 'Dörpsfigure'. Daonao woert mit è lekker samba-achtig nummerke dizze 33e Kroniek aafgesjlooëte. 

Ut Preensepaar van verlèèje jaor Preens Luc I en Preenses Saskia I hubbe daonao aafsjeid genomme es Preensepaar nao è geweldig Preensejaor. Och es Karnevalsvereniging hub veer genote van dit Preensepaar wat de Sjravelerre mè och ut gaanse dörp ummer op ing hiel goj meneer vertegenwoordigd hat. Luc en Saskia: BEDAANK DAOVEUR !!!

Nao de pauze wor ut dan tied um d'r nuuje Preens oet te rope. Gaans in sjtijl van de Route 66 keme de Oad-Preense mit unne traajk de buuhn op, besjtuurd dur Jeugpreenses Lotte. In dèè traajk zot dan ut nuuj Preensepaar en wie die oetkeme gesjpronge koesse an d'r zaal huure dat dat wal good kump dit jaor: Preens Marc I en Preenses Silvie I !!  

D'r Marc is incident-manager bie KPN en Silvie hult zich bezig mit keenderopvang. D'r Marc is bezeunder druk in ziene vrieje tied: Besjtuurslid en geweerdrèèger bie de sjutteriej, druk doonde bie de voetbalclub, sjlipjachkommetee, akteur bie d'r Dörpskroniek, lid van d'r Raod van illuf en die hoedanighèèd oonder aandere belas mit ut vasligke van artieste en nog vööl mieje. Silvie is vreuger ummer daansmarieke gewes bie de Sjravelerre en noe is ut marketentster bie de sjutteriej en ut is gaans ewweg van peerd en peerdrieje. In ut dageliks leëve woene Marc Gubbels en Silvie Senden in de Sjtallesjtraot in Oonder-Mhèèr mit hun dochter Anna. Ut hat uvveriges vertiejen jaor gedoord vurdat in Oonder-Mhèèr wer ins unne Preens vandan kump.

Veer weunsje Preens Marc en Preenses Silvie èè geweldig Preensejaor toe en hiel vööl sjpas en plezeer mit alle Vastenaovesaktevetèète.

Wie lang nog pus Karneval

19 FIB KARNEVALSKIENE

PREENS JIM I & PREENSES KIM I

De Sjravelerre

Preens Jim I & Preenses Kim I
  Ieërevorst: Frans van Proemeren
     
Raod van Illuf:   Lede:
Vorst & Veurzitter: Marc Gubbels   Saskia van Dijk (Penningmèèster)
Sekretaris: Fons Bastings   Marleen Snoeck
Guy Bastings   Trudy Weusten
Piet Beckers    
Maurice Beckers    
Tom Caelen    
Baudouin Clairbois   Iere-lid:
Roy van Gerven   Peter van Hasselt
Stan Goessens    
Jack van Laar    
Patrick Quanten    
Jeroen Retrae    
Bjorn Schetters    
Jos Senden    
Matthijs Spauwen    
Jos Stikkelbroek    
Mark Soudant    
Luc Vandewall    
René Willems     
Robby Wouters